СЕКЦИЈЕ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА

Рецитаторска – Томић Божица
Млади математичари - Јокић Марија
Ликовна – Миладиновић Данијела
Драмска -  Трајковић Марија

 

                           СЕКЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

 Литерарно – новинарска - Славић Јована
Драмско-рецитаторска - Спасић Виолета
Математкчка секција - Столић Станка и Трајковић Станислава
Еколошка секција – Филиповић Драган
Фудбал -  Димитријевић Дејан
Атлетика - Димитријевић Дејан
Стони-тенис - Димитријевић Дејан
Хор – Ђорђевић Горан
Шах – Срђан Здравковић
Музичка – Дарко Терентић, Стевица Стефановић