КОНТАКТ АДРЕСА


ОШ „Вук Караџић“ Прилужје
Бб 38213 Прилужје
Тел/факс +381  28-467-060
e-mail: os.vk.priluzje@gmail.com
Web:
Facebook: www.facebook.com/ОШ-Вук-Караџић-Прилужје-345627922273811/?fref=ts