Преглед структуре запослених у школи

Ненаставни кадар:

- Срђан Здравковић - Директор школе  
- Марина Илић Томић - Секретар школе
- Драгица Вељковић - Школски педагог
- Стевица Стефановић-Школски педагог (замена)
- Иван Божовић - Шеф рачуноводства                   

Предметна настава:
 
- Виолета Спасић – Српски језик
- Ђурђица Балић – Српски језик                                                                 
- Јована Ракић – Српски језик
- Станка Столић - Математика
- Станислава Трајковић - Математика
- Дарко Терентић – Техничко и информатичко образовање
- Иван Стојковић - Техничко и информатичко образовање
- Драган Филиповић – Биологија
- Јоргованка Столић – Географија
- Предраг Томић - Историја
- Весела Ристић – Физика
- Јагода Трајковић – Хемија и школски библиотекар
- Горан Ђорђевић – Музичко васпитање
- Маријана Шкопрдић – Енглески језик
- Драгана Седларевић – Француски језик
- Дијана Степановић – Ликовна култура
- Дејан Димитријевић – Физичко васпитање
- Александар Илић – Физичко васпитање
- Марија Војиновић – Информатика и рачунарство
- Зорица Минић – Грађанско васпитање
- Јелена Петронијевић - Веронаука
- Славица Живковић – Грађанско васпитање
- Ива Балдини – Француски језик
- Дражен Јашовић – Енглески језик
- Оливера Јаковљевић – Француски језик

Разредна настава:

- Божица Томић - Учитељица
- Данијела Миладиновић - Учитељица
- Мујесира Пепић - Учитељица
- Ивана Поповић – Учитељица
- Марија Јокић - Учитељица
- Марија Трајковић – Учитељица
- Славица Ђорић – Учитељица
- Весна Стефановић – Предшколско васпитање
- Милица Костић - Предшколско васпитање

Помоћно особље:

- Горан Бојковић – Домар школе
- Зоран Милић – Помоћно особље
- Светлана Ђорђевић - Помоћно особље
- Биљана Дејановић - Помоћно особље
- Горан Ковачевић - Помоћно особље
- Ганија Шаћири - Помоћно особље
- Љубинко Арсић - Помоћно особље
-Далибор Дисић - Помоћно особље