"Вук Караџић" Прилужје

 

 

 

Основна школа „Вук Караџић” из Прилужја  је једна од најстаријих на Косову И Метохији. Почела је са радом давне 1865. године.  Ове године смо прославили 150 година постојања.

1958. године скола добија нову, савременију зграду, која је и данас у функцији али је адаптирана  2009. године.

У сколском дворишту се налази и балон сала, фудбалски и косаркаски терени.

Обзиром да школа нема простора за рад у једној смени, настава де одвија у две смене.

Прва смена од 8 часова – предметна настава, друга смена од 13 часова – разредна настава.

Школа има 17 одељења од И до ВИИИ разреда, као и два одељења предшколске групе.

Школу  поха]а 285 ученика. ( да се провери број)

Трудимо се да осавремењујемо наставу применом нових наставних метода, сталним стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника. Организују се ученичке секције и радионице у циљу подстицања креативности код ученика.